מחירון חברה

מטבח כפרי, דגם איתמר, פולימר 52 p, זכוכית 7105